COMBO 4 MÙA

Miễn phí cho trẻ em cao dưới 1m – vui lòng không mang đồ ăn thức uống từ ngoài vào.
Trường hợp 2 khách dùng chung một combo lẩu, nhà hàng sẽ phụ thu 90.000 cho khách hàng còn lại.