MENU CHÍNH

  • Miễn phí cho trẻ em cao dưới 1m
  • Trường hợp 2 khách dùng chung một combo lẩu, nhà hàng sẽ phụ thu 90.000 cho khách hàng còn lại.
  • vui lòng không mang đồ ăn thức uống từ ngoài vào.